Het structureren van complexe engineering projecten

R.W. Hanssen

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Abstract

Dit artikel beschrijft een methode om het totale werk van een complex engineering project te decomponeren in hiërarchisch geordende kleinere pakketten werk, gewoonlijk de work breakdown structure (WBS) genoemd. Er wordt naar gestreefd om het werk dusdanig te decomponeren dat zoveel mogelijk clusters werk onafhankelijk en gelijktijdig uitgevoerd kunnen worden. Hierdoor kunnen atstemmings kosten en doorlooptijden geminimaliseerd worden.
Original languageEnglish
Pages (from-to)46-52
JournalConstructeur
Issue number3
Publication statusPublished - 1996

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Het structureren van complexe engineering projecten'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this