Het specificeren van informatiesysteemkwaliteit door communicatie met eindgebruikers

F.J. Heemstra, R.J. Kusters, J.W. Tierolf, J.J.M. Trienekens

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionAcademic

1 Downloads (Pure)

Abstract

Kwaliteit en kwaliteitsbeheersing nemen steeds meer een centrale plaats in bij informatiesysteem ontwikkeling. De 'klassieke' concepten gericht op 'tijd' en 'geld' voldoen niet langer als het er om gaat te voldoen aan de eisen en wensen van alle belanghebbenden. Opdrachtgevers wensen de verzekering dat behalve op tijd en binnen budget, bet eindprodukt ook zal voldoen aan een wat vager begrip als 'kwaliteit'. De bestaande kwaliteitsbeheersingsmethoden geven echter in de eerste fase van systeemontwikkeling geen voldoende handvat voor het bespreekbaar maken van of onderhandelen over de kwaliteitsbehoeften. In dit artikel is een methode beschreven met behulp waarvan het mogelijk is de kwaliteits-eisen van een informatiesysteem af te leiden. Hierbij wordt expliciet uitgegaan van kennis die bij alle belanghebbenden aanwezig is. De methode sluit aan bij bestaande methoden gericht op het realiseren van kwaliteits-eisen. De methode is in de praktijk getest en heeft haar waarde bewezen.
Original languageEnglish
Title of host publicationBedrijfskunde en technologie NOBO zesde onderzoekdag, Rotterdam, 10 november 1993
EditorsJ.F. Schreinemakers, B.G.F. Pol
Pages261-268
Publication statusPublished - 1993

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Het specificeren van informatiesysteemkwaliteit door communicatie met eindgebruikers'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this