Het simuleren van duurzame systemen in de gebouwde omgeving met Matlab/SimuLink/Comsol

A.W.M. Schijndel, van

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionAcademicpeer-review

1 Downloads (Pure)

Abstract

Duurzame systemen in de gebouwde omgeving zijn vaak holistisch. Het is duidelijk dat er vele duurzame systemen in de gebouwde omgeving zijn, die niet als een eenvoudige optelling van de componenten te begrijpen zijn en hun toekomstige ontwikkeling maar beperkt voorspelbaar is. Multiphysics behelst simulaties gebaseerd op meerdere fysische modellen of meerdere simultane fysische fenomenen. Het is een van de gereedschappen om holistische systemen te bestuderen. Het doel van dit artikel is een overzicht te geven van recente modelleerontwikkelingen op het gebied van Multiphysics en MatLab/SimuLink/Comsol, die betrekking hebben op de duurzame systemen in de gebouwde omgeving. In het artikel worden zowel componenten als holistische benaderingen behandeld. Hierbij worden hoge resolutie modellen gepresenteerd van o.a. aquifers, bodemwarmtewisselaars, wijk- en gebouwen inclusief bijbehorende installaties en regelaars. Geconcludeerd wordt, dat de gepresenteerde ontwikkelingen veelbelovend zijn voor toepassingen van duurzame systemen in de gebouwde omgeving.
Original languageDutch
Title of host publicationIBPSA-NVL 2010 Conference
Place of PublicationEindhoven
Pages1-8
Publication statusPublished - 2010
Eventconference; IBPSA-NVL 2010 Event; 2010-10-14; 2010-10-14 -
Duration: 14 Oct 201014 Oct 2010

Conference

Conferenceconference; IBPSA-NVL 2010 Event; 2010-10-14; 2010-10-14
Period14/10/1014/10/10
OtherIBPSA-NVL 2010 Event

Cite this