Het simuleren van activiteitenpatronen in een GIS-omgeving

D.F. Ettema, M.P. Stemerding, H.J.P. Timmermans

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionProfessional

2 Downloads (Pure)

Abstract

De laatste jaren valt een toenemende belangstelling te constateren voor het beïnvloeden van de mobiliteit door ingrepen in tijdsroosters. Hieruit komt de wenselijkheid naar voren van modellen die de effecten met betrekking tot tijdsbesteding en ruimtegebruik van ruimtelijke en temporele ingrepen in kaart kunnen brengen. In deze studie wordt het simulatiemodel voor activiteitenpatronen SMASH, ontwikkeld aan de TU Eindhoven beschreven. Voor een gezinshouden werden activiteitenpatronen gesimuleerd in hypothetische scenario's waarin woon- en werklocatie gespecificeerd waren. Hierbij is uitgegaan van de specifieke tijdsbestedingspatronen van de gezinsleden. Er is gebruik gemaakt van het GIS-systeem TRANSCAD om de invoer voor simulatieprogramma te prepareren en om de resultaten inzichtelijk te maken. Uit de simulaties blijkt dat de bereikbaarheidssituatie in het studiegebied in alle scenario's voldoende is. Wel blijkt het kilometrage dat nodig is om het activiteitenpatroon ten uitvoer te brengen redelijk te verschillen. Met behulp van TRANSCAD kunnen de activiteitenpatronen vertaald worden in verkeersbelastingen op wegensegmenten. Geconcludeerd kan worden dat de simulaties inzicht verschaffen in de mogelijkheden van de tijd-ruimtelijke configuratie en te verwachten activiteitenpatronen en hun mobiliteitseffecten. Het gebruik van TRANSCAD blijkt een belangrijke voorwaarde te zijn voor het uitvoeren van de simulaties. Met name het genereren van afstandenmatrices en het selecteren van reële locaties is zonder hulp van een GIS nauwelijks mogelijk. Tevens is de visualisatie van de resultaten door middel van verkeerstoedelingen van belang voor de toepasbaarheid van het simulatiemodel in de praktijk.
Original languageDutch
Title of host publicationProceedings van het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk : Grenzen aan de Vervoersplanologie, 25-26 November 1993, Rotterdam, The Netherlands
EditorsTh. Reijs, P. Tanja
Pages571-589
Publication statusPublished - 1993

Cite this