Het realiseren van een CoCo-leeromgeving : percepties van leerlingen en docenten

J.A.M. Voorbraak, L.G.A. Putter, de, R. Taconis, P.J. Brok, den

  Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

  4 Downloads (Pure)

  Abstract

  De huidige concept-in-context (CoCo) innovatie probeert problemen van studeerbaarheid en geringe interesse in natuurwetenschappen aan te pakken. Dit onderzoek probeert aanwijzingen te vinden ten behoeve van implementatie van CoCo in de bovenbouw van havo en vwo. Bij 618 leerlingen en 62 docenten uit de havo en vwo bovenbouw is de WCQ2-vragenlijst afgenomen. Deze door De Putter, Taconis en Jochems (2009) ontworpen lijst is gericht op het meten van CoCo-aspecten van het onderwijs. Exploratieve factoranalyse en betrouwbaarheidsanalyse hebben validiteit en betrouwbaarheid ervan bevestigd. Resultaten geven aan dat Nederlandse docenten natuurwetenschappen momenteel op verschillende onderdelen al een CoCo-leeromgeving realiseren, maar op andere duidelijk niet. Daarnaast laten de resultaten zien dat docenten en hun leerlingen de CoCoaspecten van de lessen verschillend waarnemen en interpreteren. Verder blijkt dat, hoewel NLT-docenten gemiddeld een hogere CoCo-score halen dan de andere docenten, de NLT-lessen in de ogen van de leerlingen qua CoCo-aspecten niet significant verschillen van de andere lessen. Dit duidt erop dat naast het vernieuwen van doelen en inhoud ook een bekwaamheidsbevordering bij docenten noodzakelijk is om het CoCo-gehalte in de Nederlandse lespraktijk op het gewenste niveau te krijgen.
  Original languageDutch
  Pages (from-to)21-42
  JournalTijdschrift voor Didactiek der B-Wetenschappen
  Volume28
  Issue number2
  Publication statusPublished - 2011

  Cite this