Het ontwerpen van een obstetrisch telemonitoringssysteem

B. Vermeulen-Giovagnoli, Technische Universiteit Eindhoven (TUE). Stan Ackermans Instituut. Design and Technology of Instrumentation (DTI)

  Research output: ThesisEngD Thesis

  5 Downloads (Pure)

  Abstract

  Foetale groeivertraging, voortijdige baarmoederactiviteit of asfyxie kunnen leiden tot een problematische zwangerschap. Dankzij nieuwe ontwikkelingen op het gebied van meetsystemen zijn er meer mogelijkheden om gedurende een lange periode en op een comfortabele wijze de gezondheid van moeder en foetus te meten. Een van deze mogelijkheden is het meten van elektrofysiologische signalen van het hart van de foetus (foetale ECG) en van de uterusactiviteit (electrohysterogram) [1]. Dit kan een goed inzicht in de actuele gezondheidsstatus van zowel de moeder als de foetus geven. Bovendien worden deze signalen niet-invasief gemeten. Het PUREtrace systeem van de firma Nemo Healthcare is in staat om dergelijke signalen te meten, echter het is nog in ontwikkeling.
  Het PUREtrace systeem kan alleen optimaal gebruikt worden in combinatie met een goed ingerichte draadloze communicatieketen. Met deze communicatieketen kunnen de thuisgemeten signalen (hartslag van de foetus, foetale ECG, baarmoeder activiteiten) real-time beschikbaar gemaakt worden in een ziekenhuis.
  In dit ontwerpproject is deze communicatieketen ontwikkeld en beschreven. De keten werkt met behulp van draadloze communicatie vanuit het PUREtrace systeem thuis, waarbij op een veilige manier alle data op een webserver worden opgeslagen. De professionals (gynaecoloog of verloskundige) kunnen in het ziekenhuis de data van de webserver met een webapplicatie real-time benaderen. In dit ontwerpproject is een communicatieketen als proof-of-concept ontwikkeld, bestaande uit een webapplicatie en een webserver. Deze draadloze communicatieketen is toepasbaar voor thuismonitoring en past volledig bij de nieuwe ontwikkelingen in de obstetrische zorg in Nederland waarbij de eerst- en tweedelijns geïntegreerd zullen worden [2].
  In dit ontwerpproject zijn de volgende stappen gevolgd:
  • Er is marktonderzoek naar geschikte apparatuur verricht, waaruit is gebleken dat het PUREtrace systeem van Nemo Healthcare het meest geschikt is voor de thuissituatie.
  • Voor de structuur van het ontwerp zijn de verschillende communicatie mogelijkheden geanalyseerd. Uit deze analyse is naar voren gekomen dat een webapplicatie voor het bekijken van de signalen real-time in het ziekenhuis het beste is. Om de signalen op een efficiënte manier te kunnen sturen is gekozen voor een dedicated medical device (onderdeel van het PUREtrace systeem).
  • Samen met professionals in de zorg is een pakket van eisen samengesteld waarbij de veiligheid van de patiënten en de betrouwbaarheid van de diagnostiek centraal staan.
  • Het systeemontwerp is geïmplementeerd en het eerste prototype van de ontwikkelde communicatieketen is getest. De testfase met fictieve data heeft goede resultaten opgeleverd.
  Hiermee is bereikt dat de signalen uit PUREtrace remote verstuurd volgens het opgestelde pakket van eisen, ontvangen kunnen worden door de professionals in een ziekenhuis. Het doel van mijn ontwerpproject is behaald, maar om te komen tot een daadwerkelijk gebruik van het syteem in de zorg, zijn de volgende aanbevelingen gedaan:
  • Er moet bij het verdere ontwerp van de communicatieketen aandacht besteed worden aan het comfort van de patiënte thuis. De patiënte moet continu het gevoel hebben dat de zorgverlener (op afstand) met haar in contact blijft tijdens de meetperiode. Deze functie kan gerealiseerd worden met een applicatie op de smartphone die zorgt voor een continue feedback. Deze feedback dient gebaseerd te zijn op een uitgebreide data-analyse.
  • Er moeten verbeteringen aangebracht worden in het design van de grafische interface.
  • Er dienen meer testen uitgevoerd te worden met echte patiëntdata voor periodes langer dan een uur.
  • De integratie van de data vanuit het thuisfront met de (bestaande) data van informatie systemen van ziekenhuizen is ook van groot belang om fouten en dubbele invoer van data te vermijden.
  • De draadloze “thuis-ziekenhuis” communicatieketen vereist nader zorgvuldig onderzoek met betrekking tot de veiligheidsaspecten van patiëntengegevens.
  Original languageDutch
  Awarding Institution
  Supervisors/Advisors
  • Oei, S.G. (Guid), Supervisor
  • Mischi, Massimo, Supervisor
  Award date23 May 2015
  Place of PublicationEindhoven
  Publisher
  Print ISBNs978-90-444-1421-9
  Publication statusPublished - 2015

  Bibliographical note

  Eindverslag

  Cite this