Het concept activerende instructie gemeten via de perceptie van leerlingen

R. Lamberigts, P.J. Brok, den, K. Derksen, T.C.M. Bergen

    Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

    7 Downloads (Pure)

    Fingerprint

    Dive into the research topics of 'Het concept activerende instructie gemeten via de perceptie van leerlingen'. Together they form a unique fingerprint.