Het actor's en observer's perspectief: een analyse vanuit een meetkundeapplet

N. Figueiredo, K.P.E. Gravemeijer, F.H.J. Galen, van

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

1 Citation (Scopus)

Abstract

Bij het ontwerpen van reken-wiskundeopgaven probeert een ontwerper te voorspellen hoe leerlingen op de opgaven zullen reageren. Leerlingen kunnen echter heel anders naar opgaven kijken dan ontwerpers of leerkrachten. Men spreekt in dit verband van een verschil tussen het ‘actor’s perspectief’ en het ‘observer’s perspectief’. Bij het ontwerpen van computeropgaven speelt deze spanning nog meer dan bij het ontwerpen van klassikaal onderwijs, waar de leraar kan bijsturen. In dit artikel gebruiken we een onderzoek bij een meetkundige applet om preciezer na te gaan wat deze twee perspectieven in de praktijk inhouden. We proberen daarbij aanwijzingen te vinden die van belang zijn voor het ontwerpproces.
Original languageEnglish
Pages (from-to)17-31
JournalPanama-post : Reken-Wiskundeonderw¿s: onderzoek, ontwikkeling, prakt¿k
Volume26
Issue number2
Publication statusPublished - 2007

Fingerprint Dive into the research topics of 'Het actor's en observer's perspectief: een analyse vanuit een meetkundeapplet'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this