Handen af van onze hulpverleners : de impact van omstanderconflict op werknemers in de hulp- en dienstverlenende sector

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

3 Citations (Scopus)
9 Downloads (Pure)

Abstract

Werknemers in de dienst- en hulpverlenende sector krijgen vaak te maken met omstanders die hen in hun werkzaamheden belemmeren. In de wetenschappelijke literatuur is het specifieke fenomeen omstanderconflict echter nog onderbelicht. In dit artikel positioneren we omstanderconflict in de bestaande conflictliteratuur. Door literatuur op het gebied van conflict, interrupties, en agressie op de werkvloer te integreren, ontstaat een categorisering waaruit verschillende typen omstanderconflict naar voren komen. Vervolgens stellen we een model voor, gebaseerd op het Job Demands-Resources Model, dat als raamwerk kan dienen voor onderzoek naar de consequenties van omstanderconflict. We beargumenteren dat omstanderconflict negatieve consequenties heeft op zowel individueel niveau (fysiek en mentaal welzijn) als op teamniveau (teamprestaties), en dat op beide niveaus hulpbronnen kunnen worden ontwikkeld en ingezet om deze negatieve consequenties te minimaliseren. Naast wetenschappelijke relevantie biedt dit model daarmee tevens uitgangspunten voor praktische implicaties, zoals interventies ter ondersteuning van medewerkers die met omstanderconflict te maken krijgen.
Original languageDutch
Pages (from-to)133-155
Number of pages23
JournalGedrag en Organisatie
Volume26
Issue number2
Publication statusPublished - 2013

Cite this