Goed(koop) produkt via vriesconcentratie

H.A.C. Thijssen

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

10 Downloads (Pure)

Abstract

Volumereductie bij vloeibare voedingsmiddelen op conventionele wijze, dat wi( zeggen door verdamping of omgekeerde osmose, resulteert in een geringere esthetische waarde van het gereconstitueerde eindprodukt. Dit is het gevolg van het verloren gaan van allerlei aroma-stoffen en andere belangrijke ingredienten. Bovendien zijn dergelijke processen energie-intensief. Het vriesconcentratieproces zoals ontwikkeld. door prof.dr.ir. H.A.C. Thijssen (TU Eindhoven) wordt al 20 jaar door Grenco toegepast. Het is een commercieel aantrekkelijk alternatief voor de conventionele methoden. Recente ontwikkelingen op het gebied van vriesconcentratie onderstrepen de technische mogelijkheden van het proces op grootschalig niveau. Het gereconstitueerde produkt heeft nagenoeg dezelfde smaak, kleur, textuur en hetzelfde aroma als het oorspronkelijke produkt, terwijl aanzienlijke energiebesparingen worden bereikt.
Original languageDutch
Pages (from-to)66-70
Number of pages5
JournalI2-Procestechnologie
Volume7
Issue number6-7
Publication statusPublished - 1991

Cite this