Environmental policy and modelling in evolutionary economics

A. Faber, K. Frenken, A. Idenburg

Research output: Book/ReportReportAcademic

1 Downloads (Pure)

Abstract

Evolutionaire economie is een systeemaanpak, waarin activiteiten op microniveau in verband worden gelegd met effecten op macroniveau. In een door MNP georganiseerde workshop (Amsterdam, mei 2006) is door een groep Europese experts gediscussieerd over de mogelijkheden en onmogelijkheden voor de ontwikkeling van evolutionair economisch modelleren. Zulke tools zijn vooral handig voor de beoordeling van milieubeleid, waarin immers effecten op macroniveau worden nagestreefd, maar waarvoor de beleidsinstrumenten ingrijpen op activiteiten van actoren op een meer microniveau. Evolutionaire economie is een theoretische methode die dynamische en meervoudige evenwichten centraal stelt, in plaats van een statisch, enkelvoudig evenwicht. Evolutionair economisch modelleren betekent vaak het maken van verkenningen met behulp van verklarende simulaties, meer dan het maken van (voorspellende) projecties naar de toekomst. Evolutionair-economische modellen kunnen generiek of specifiek van aard zijn. De laatste categorie modellen hebben een nadruk op een specifieke technologie, groep actoren (populatie) of mechanisme. In dit rapport wordt een aantal essays gepresenteerd, die al deze benaderingen verkennen. Elk essay neemt een geheel eigen uitgangspunt en perspectief en verkent van daaruit de mogelijkheden voor evolutionair modelleren.
Original languageEnglish
Place of PublicationBilthoven
PublisherMNP
Commissioning bodyNetherlands Environmental Assessment Agency
Number of pages164
Publication statusPublished - 2006

Publication series

NameMNP Report
Volume550033001/2006

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Environmental policy and modelling in evolutionary economics'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this