Energiebesparing door gedragssturing : een onderzoek onder huishoudens op basis van minimal justification en personel commitment

W.J.M. Heijs, H.W.W. Bijsterbosch

Research output: Book/ReportReportAcademic

138 Downloads (Pure)

Abstract

De doelstelling van dit project was het bereiken van een duurzame besparing op het elektriciteits- en gasverbruik bij huishoudens van minimaal 5%. Dit geschiedde door het toepassen van een aantal reeds goed gedefinieerde en wetenschappelijk onderzochte gedragsmodificatietechnieken. De Nederlandse regering heeft zich geconformeerd aan de Kyoto-afspraken, die onder meer verplichten tot een aanzienlijke energiebesparing. Om aan deze doelstelling te voldoen is nodig dat er een verbeterd energieverbruikgedrag ontstaat bij huishoudens. Het ministerie van Economische Zaken heeft daarom aan Novem de opdracht gegeven voor het programma Enter. In dit programma worden potentiële methoden getoetst die uiteindelijk moeten leiden tot een grootschalige aanpak om de Nederlandse huishoudens aan te zetten tot een meer duurzaam energieverbruikgedrag. Het project Minimal Justification en Personal Commitment is een van de vier gehonoreerde projecten uit de eerste tranche van het programma Enter. Deze eindrapportage doet verslag van het praktijkexperimen. In hoofdstuk 5 leest u welke theorieën ten grondslag liggen aan dit onderzoek. In hoofdstuk 6 staat vervolgens een overzicht van de uitgevoerde werkzaamheden. Hoofdstuk 7 geeft de resultaten en conclusies uit het onderzoek weer. Mogelijkheden voor grootschalige toepassing van de gebruikte technieken zijn in hoofdstuk 8 bekeken. Tot slot worden in hoofdstuk 9 de belangrijkste conclusies opgesomd en zijn de bijbehorende aanbevelingen geformuleerd
Original languageDutch
Place of PublicationUtrecht
PublisherNOVEM
Commissioning bodyEnergie 2050
Number of pages26
Publication statusPublished - 2003

Cite this