Emotionele arbeid en positieve uitkomsten : de rol van specifieke hulpbronnen in het werk.

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

In deze cross-sectionele studie onder 826 hulpverleners uit de gezondheidszorg is de relatie tussen emotionele arbeid (gedefinieerd als emotionele taakeisen) en positieve werkuitkomsten (creativiteit, actief leren en uitdaging) en de modererende invloed van hulpbronnen op deze relatie onderzocht. Uit de resultaten van multivariate multipele regressieanalyses (LISREL 8.30) met kruisvalidatie bleek dat een match tussen een emotionele taakeis en een (emotionele) hulpbron meer kans biedt op positieve werkuitkomsten dan een niet-match tussen een emotionele taakeis en een (cognitieve) hulpbron. Kennelijk is het voor taakeisen in het algemeen, en voor emotionele taakeisen in het bijzonder, belangrijk dat de hulpbron met de taakeisen correspondeert, teneinde positieve werkuitkomsten te bewerkstelligen. Om positieve werkuitkomsten bij zorgverleners te stimuleren zouden werkgerichte interventies dus gericht moeten zijn op specifieke (emotionele) hulpbronnen teneinde emotionele taakeisen te compenseren.
Original languageDutch
Pages (from-to)345-367
Number of pages23
JournalGedrag en Organisatie
Volume19
Issue number4
Publication statusPublished - 2006

Cite this