Eindverslag ontwerp regionale medicatieviewer

T.J. Kroon

Research output: ThesisEngD Thesis

6 Downloads (Pure)

Abstract

Binnen de zorg bestaat bij het voorschrijven, verstrekken en toedienen van medicatie de dringende behoefte om veilig te beschikken over een actueel medicatieoverzicht van de patiënt. Welke informatie iedere voorschrijver moet bezitten is vastgelegd in de richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten uit 2008.
Elke zorgverlener bezit nu slechts een fragment van de in de richtlijn beschreven informatie. De bestaande mogelijkheid voor het delen van deze informatie via het Landelijk Schakel Punt (LSP) is onvoldoende. De geplande informatie-elementen uit de richtlijn zijn namelijk maar deels geïmplementeerd. Daarnaast zijn verschillende zorgverleners nog niet toegelaten tot het LSP. Tot slot zijn de informatiesystemen van sommige zorgverleners nog niet geschikt om direct aan te sluiten op het LSP.
Er zijn verschillende alternatieven voor het LSP aangedragen door een adviesbureau vanuit het Zorgnetwerk Midden-Brabant (ZMBR). Deze alternatieven zijn besproken in een workshop met zorgverleners. Er is gekozen voor het opzetten van een tijdelijke infrastructuur die het op regionaal niveau mogelijk maakt om veilig medicatie-informatie met zorgverleners in de regio te delen. Deze tijdelijke infrastructuur bestaat uit een centraal platform dat verschillende bronsystemen kan bevragen, en het resultaat in één overzicht kan tonen aan een groot aantal verschillende eindgebruikers in verschillende organisaties.
Om tot een detailontwerp en implementatie te komen is op basis van gesprekken met zorgverleners in de regio Tilburg een prioriteitenmatrix opgesteld, om te bepalen welke informatie nu onvoldoende gedeeld wordt. Verder is gekeken naar initiatieven in andere regio’s op het gebied van veilige uitwisseling van medicatie-informatie.
Het centrale platform zal gerealiseerd worden in verschillende deelprojecten. Voor de centrale omgeving en drie deelprojecten is een detailontwerp gemaakt. Eén deelproject is geïmplementeerd in een succesvolle pilot.
De apothekersassistentes van de ziekenhuisapotheek in het St. Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis beschikken hierdoor over de volgende informatie: uitgegeven medicatie, intoleranties, contra-indicaties, en allergieën die bekend zijn bij de stadsapotheken. Voor twee andere deelprojecten is een ontwerp opgeleverd. Hiermee is een begin gemaakt aan het beter kunnen delen van medicatie-informatie in de regio Midden-Brabant.
Original languageDutch
Supervisors/Advisors
  • Sprenger, Michiel, Supervisor
  • Candel, Hans, External supervisor, External person
Award date19 May 2016
Place of PublicationEindhoven
Publisher
Print ISBNs978-90-444-1454-7
Publication statusPublished - 19 May 2016

Bibliographical note

Eindverslag

Cite this