Effectiviteit van facultatief aansluitonderwijs wiskunde in de transitie van voortgezet naar hoger onderwijs

D.T. Tempelaar, B. Rienties, W. Kaper, B. Giesbers, L.J. Gastel, van, E.M. Vrie, van de, H. Kooij, van der, H. Cuypers

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

2 Citations (Scopus)
402 Downloads (Pure)

Abstract

Samenvatting Wat is het effect van vrijwillig aansluitonderwijs, zoals het remediërend wiskundeonderwijs dat op veel instellingen voor hoger onderwijs wordt gegeven ter verbetering van de doorstroom? Bepaling van de doelmatigheid van dit onderwijs wordt bemoeilijkt door selectie-effecten die kunnen optreden: deelnemers aan aansluitonderwijs zullen in het algemeen andere achtergrondkenmerken hebben dan niet-deelnemers. In deze empirische studie wordt gebruik gemaakt van een breed spectrum van achtergrondkenmerken om een gecorrigeerd behandelingseffect te bereken op basis van de propensityscore-methode. Analyse van vijf cohorten met 4.500 studenten geeft aan dat selectie-effecten inderdaad optreden, maar dat na correctie daarvoor een substantieel behandelingseffect resteert, in de orde van grootte van 50% van het effect veroorzaakt door het volgen van wiskunde op B-niveau in de vooropleiding. Een resultaat dat aangeeft dat aansluitproblemen veroorzaakt door internationalisering van hoger onderwijs op adequate wijze kunnen worden aangepakt. Abstract Effectiveness of a voluntary postsecondary remediation program in mathematics This contribution evaluates a postsecondary remediation program in mathematics, aiming to ease the transition from high school to university and to improve the success rates in the first year of bachelor studies. The remediation program consists of the administration of an entry test and the organisation of voluntary bridging education in the format of an online summer course. Participants are prospective students of the university programs business and economics of Maastricht University, and are mostly students with an international background. Effect analysis suggests a strong treatment effect of successful participation in the summer course, and with lower effect sizes, of being educated in advanced math versus basic math in high school. However, given the quasi-experimental setup of this study, with non-equivalent groups, selection effects may be responsible for a part of that effect. For that reason, the treatment effect is corrected by applying the propensity score method, indicating that indeed a selection effect is present, but that after correction, a substantial treatment effect remains, of about 50% the size of the prior math education effect.
Original languageDutch
Pages (from-to)231-248
JournalPedagogische Studiën
Volume88
Publication statusPublished - 2011

Cite this