Effectieve eigenschappen van composieten

M.A.J. Michels, J.C.M. Brokken-Zijp

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

5 Downloads (Pure)

Abstract

Een belangrijk doel van het onderzoek naar nieuwe materialen is de ontwikkeling van hoogwaardige produkten met wezenlijk nieuwe combinaties van materiaaleigen schappen. Voorbeelden zijn Jichie maar sterke materialen voor vliegtuigen of boorplatforms, keramische onderdelen voor motoren en geleidende kunststoffen voor de afscherming van elektromagnetische golven. Dc verwezenlijking van dii doel vereist een goed theoretisch inzichi in het verband tussen de materiaaleigen schappen enerzijds en de structuur en de samenstelling anderzijds. Bovendien mod de mogelijkheid bestaan om de strucinur en de samenstelling te manipuleren. Dii kan op moleculair niveau gebeuren door in te grijpen in de chemische structuur. Manipulatie van structuur en samenstefling kan echter ook op een veel grotere lengteschaal plaatsvinden, namelijk door ‘menging’ van fysische eigenschappen van verschillende componenten. Dii Iaatste is bet geval bij composieten.
Original languageDutch
Pages (from-to)93-97
JournalNederlands Tijdschrift voor Natuurkunde. A
Volume55
Issue number3
Publication statusPublished - 1989
Externally publishedYes

Cite this