Een typologie voor het begroten en beheersen van software-ontwikkeling

F.J. Heemstra, R.J. Kusters

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Abstract

Dat begroten en beheersen van software-ontwikkeling lastig is, behoeft nauwelijks toelichting. Berichten in de media over de uit de hand gelopen automatiseringsprojecten bevestigen dit. De belangstelling voor kostenbeheerst ontwikkelen van software neemt toe, getuige het groeiende aantal publicaties over dit onderwerp. Van pasklare oplossingen of aanzetten daartoe is in deze publicaties nauwelijks sprake. Veelal zijn de artikelen probleembeschrijvend van aard of inventarisaties van bestaande begrotingsmodellen en metrieken. Voor een ordening van de problematiek zijn deze publicaties waardevol; zij geven de software-ontwikkelaar evenwel geen directe ondersteuning bij de begroting en beheersing. In deze bijdrage wordt een aanzet gegeven dit manco op te heffen. Uitgangspunt is dat elk software-ontwikkelproject vraagt om zijn specifieke vorm van beheersing en begroting. In deze bijdrage worden vier situaties, die bij software-ontwikkeling kunnen optreden onderscheiden en wordt aangegeven welke voor van beheersing en begroting het beste aansluit bij een bepaalde situatie. Voor een gedetailleerde uiteenzetting over dit onderwep wordt verwezen naar Heemstra (1989).
Original languageDutch
Title of host publicationBedrijfskundig onderzoek 1989 : 4e NOBO onderzoekdag bedrijfskunde
Place of PublicationEindhoven
PublisherTechnische Universiteit Eindhoven
Pages191-199
Number of pages317
ISBN (Print)90-6757-038-9
Publication statusPublished - 1989

Cite this