Een typologie van bewerkingssituaties in het kader van hergebruik

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Abstract

In dit artikel is een overzicht gegeven van de verschillende situaties die zich voor kunnen doen bij bet uitvoeren van demontage-, reparatie- en montagebewerkingen in het kader van hergebruik waarbij vanuit logistiek oogpunt aandacht is besteed aan de inputs, outputs van deze processen en de mogelijke relaties tussen deze en de capaciteiten nodig voor bet uitvoeren van de processen. Met name de keuzemogelijkheden, zoals voor hergebruik van producten als product weergegeven in tabel 1, en de beperkingen ten gevolge van het niet anoniem kunnen bewerken, hebben daarbij een grote invloed op de wijze van logistieke planning en besturing van de diverse bewerkingssituaties naast de gebruikelijke onzekerheden ten aanzien van de samenstelling en staat van de aangeleverde gebruikte exemplaren van producten. In werkelijkheid treden vaak combinaties van de in dit artikel bekeken situaties op, onder meer ten gevolge van de verschillende fasen waarin producten, functionele componenten en materialen zich bevinden binnen hun bedrijfseconomische levenscycli en de samenstelling en staat van de te bewerken gebruikte exemplaren van producten. Hierdoor kunnen extra keuzemogelijkheden ontstaan, omdat een exemplaar van een product geschikt voor hergebruik als product, ook vaak via diens functionele componenten of materialen hergebruikt kan worden. Elk van de onderscheiden situaties vereist zijn eigen logistieke plannings- en besturingsconcept,waarop in afzonderlijke artikelen nader zal worden in gegaan.
Original languageDutch
Title of host publicationHandboek reverse logistics
EditorsA.R. Goor, van, S.D.P Flapper, M.J. Dresden
Place of PublicationAlphen aan den Rijn
PublisherSamsom Bedrijfsinformatie
PagesC1100-1/31
ISBN (Print)90-6500-067-4
Publication statusPublished - 1999

Cite this