Een theoretische en methodologische analyse van empirisch onderzoek naar psychisch welbevinden in zelfsturende teams

H. Mierlo, van, C.G. Rutte, M.A.J. Kompier, J.A.C.M. Doorewaard

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

8 Downloads (Pure)

Abstract

In dit literatuuroverzicht worden 28 empirische studies besproken op het gebied van zelfsturende teams en psychisch welbevinden. Deze studies bieden verrassend weinig houvast voor algemene conclusies over effecten van zelfsturende teams op het welbevinden van teamleden. Alleen werktevredenheid blijkt structureel samen te hangen met deze werkvorm. Een kritische beschouwing van de opzet van de studies geeft inzicht in mogelijke oorzaken voor de inconsistente resultaten. Onderzoekers blijken veelal voorbij te gaan aan het multiniveaukarakter van hun onderzoeksdomein, waarin zowel individuen als teams centraal staan. Aan de hand van empirische evidentie wordt beargumenteerd dat de inconsistente resultaten deels verklaarbaar zijn vanuit de manier waarop onderzoekers omgaan met het multiniveaukarakter van hun domein. We pleiten dan ook voor meer aandacht voor multiniveauaspecten in onderzoek naar zelfsturende teams en welbevinden.
Original languageDutch
Pages (from-to)43-58
JournalGedrag en Organisatie
Volume17
Issue number1
Publication statusPublished - 2004

Cite this