Een raamwerk voor productiebesturing van een ziekenhuis, gebaseerd op logistieke patiëntengroepen

J.M.H. Vissers, G. Vries, de, J.W.M. Bertrand

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

25 Downloads (Pure)

Abstract

Dit artikel handelt over een logistieke benadering van het ziekenhuis. Er wordt een raamwerk beschreven van hiërarchisch geordende beslissingen voor de besturing van ziekenhuisactiviteiten. Daarvoor werd gebruik gemaakt van theorieën afkomstig uit de productiebesturing (operations management). De principes en inzichten uit deze primair voor de industrie ontwikkelde theorieën werden vertaald naar de ziekenhuissetting. Bepalend daarbij zijn de kenmerken van de operationele processen die patiënten doorlopen en van de capaciteiten die ten behoeve van deze processen worden ingezet.
Original languageDutch
Pages (from-to)33-51
JournalActa Hospitalia
Volume2
Issue number41
Publication statusPublished - 2001

Cite this