Een methode voor huisvestingsplanning

R. Daru, W. Adams

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Abstract

Huisvestingsplanning omvat de activiteiten die samenhangen met het zichtbaar maken van alle te verwachten behoeften en behoefte-veranderingen aan huisvesting in de toekomst. Een van de grote organisaties die met name te maken heeft met huisvesting is de Rijksgebouwendienst. De RGD zoekt evenals andere beheerders naar (computer) hulpmiddelen om haar taak te professionaliseren. De meeste aangeboden computertoepasslngen vergen echter ten aanzlen van de 'space planning' of ruimte toedeling een blindelings vertrouwen in de uitgangspunten en de algoritmen van de programmamakers. Vingeroefeningen hebben aangetoond dat men hlermee niet automatisch voor de praktijk optimale oplossingen bereikt. In dit hoofdstuk is sprake van een eerste programma. van de 3e generatie, dat het initiatief volledig in handen laat van de huisvestingsdeskundige en de sterke eigenschappen van mens en computer weet te combineren, bij een gelïjktijdige compensahe van de zwakheden van beiden. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op zowel de theoretische uitwerklng, als op een prakhsche test, die In opdracht van de Rijksgebouwendienst is verricht door de Technische Universiteit Eindhoven.
Original languageDutch
Title of host publicationHandboek Systematisch Ontwerpen in de Civiele Techniek en Bouwkunde : een naslagwerk ten behoeve van systematisch, methodisch en functioneel ontwerpen
EditorsM.R. Behesti
Place of PublicationDelft
PublisherDelft University Press
Pages245-270
Number of pages306
ISBN (Print)90-407-1920-9
Publication statusPublished - 1999

Cite this