Een hypocaust hetelucht vloerverwarmingssysteem, Stevenskerk te Nijmegen

Research output: Book/ReportReportAcademic

302 Downloads (Pure)

Abstract

In 2004 / 2005 heeft in het Haags Historisch Museum een renovatie plaatsgevonden. Er is een nieuwe klimaatinstallatie aangebracht met o.a. verdringingsventilatie. Metingen aan luchttemperatuur en relatieve vochtigheid hebben aangetoond dat het binnenklimaat niet voldoet aan richtlijnen voor collectiebehoud, ondanks de aanwezige klimaatinstallatie. Het is belangrijk om de collectie, het monumentale pand en het interieur te behouden voor toekomstige generaties. Het verdringingsventilatie principe wordt vaker in musea toegepast. Nabij de vloer wordt koele lucht ingeblazen. Door warmtebronnen wordt de lucht opgewarmd en zal opstijgen. Nabij het plafond wordt de opgewarmde lucht afgevoerd. T.g.v. de opwarming ontstaat een temperatuurgradiënt in de ruimte. Daarbij komt dat in het museum wisselende interne warmtelasten zijn. Het is belangrijk om te weten of dit ventilatiesysteem goed functioneert voor aanwezige personen en collectie. De volgende vraag kan gesteld worden: Hangen de huidige problemen van het binnenklimaat in het Haags Historisch Museum samen met het principe van verdringingsventilatie? Het doel is te onderzoeken of verdringingsventilatie een verstandige keus is voor het Haags Historisch Museum. De onderstaande onderzoeksmethode is gehanteerd: 1) Verrichten van een literatuur studie 2) Vaststellen van criteria die van toepassing zijn op expositiezalen met collectie 3) Metingen verrichten: a) om de huidige situatie te kunnen toetsen aan criteria. b) voor de validatie van het simulatiemodel. Randvoorwaarden worden vastgelegd die dienen als invoer van het model. Gemeten luchttemperaturen uit een expositiezaal worden vergeleken met simulatieresultaten van het model. 4) Simulaties zijn gedaan om: a) een model te kunnen ontwikkelen waarmee huidige temperatuurgradiënten kunnen worden voorspeld. b) met dit model en de bestaande randvoorwaarden alternatieven te onderzoeken. De volgende conclusies kunnen getrokken worden: Verdringingsventilatie is niet geschikt voor collectiebehoud in een museale omgeving. Hierdoor ontstaan ongewenste temperatuurgradiënten. Uit metingen in expositiezalen volgen veranderingen (tijdfluctuaties plus gradiënten over de hoogte) in luchttemperatuur en relatieve vochtigheid die groter zijn dan richtlijnen die vermeld worden in ASHRAE Klasse A en bestek. Uit literatuur en CFD simulaties volgt dat mengventilatie een beter ventilatiesysteem is in een museum dan verdringingsventilatie omdat temperatuurgradiënten dan kleiner zijn.
Original languageEnglish
Place of PublicationEindhoven
PublisherTechnische Universiteit Eindhoven
Number of pages105
Publication statusPublished - 2007

Publication series

NameBPS-rapport
Volume0607

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Een hypocaust hetelucht vloerverwarmingssysteem, Stevenskerk te Nijmegen'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this