Digitalisering van het preoperative proces

Wouter van Suylekom

Research output: ThesisPd Eng Thesis

Abstract

Het preoperatieve proces heeft als doel de operatie van een patiënt optimaal voor te bereiden, door in kaart te brengen welke risicofactoren een patiënt heeft en door de patiënt voor te lichten over de anesthesie en de opname. Op basis van dit proces geeft de patiënt al dan niet toestemming (informed consent) voor de operatie. Het is in Meander Medisch Centrum nu gebruikelijk alle patiënten uitgebreid fysiek te screenen op het opnameplein. Daar spreekt de patiënt met een anesthesioloog of anesthesie-assistent, een verpleegkundige en een apothekersassistente. Deze screening heeft voor gezonde personen geen consequenties voor de anesthesie en de opname en is daarmee voor deze groep en voor het ziekenhuis een overbodige en dure handeling. Dit betreft ongeveer 50% van alle patiënten. Doel van dit project is om een efficiënter voorlichtings- en screeningsproces te ontwikkelen, waarbij overbodige fysieke screening van de patiënt zoveel mogelijk wordt voorkomen, zonder concessies aan kwaliteit, patiënttevredenheid en medewerkerstevredenheid.
Voor dit vraagstuk heb ik samen met de projectgroep een oplossing ontworpen op basis van de software van Medify, die gebruik maakt van een vragenlijst om patiënten digitaal te screenen en van een online module met video’s, geluid en animaties om patiënten voor te lichten. De vragenlijstbeantwoording bepaalt of patiënten alsnog de screening op het opnameplein moeten doorlopen, of alleen kort voor de operatie door de anesthesist worden gescreend. In de huidige projectfase worden de ontwerpen omgezet tot concrete producten. Daarna volgt implementatie van de producten, met een beoogde livegang in pilot eind 2019. Kort daarop komen de eerste resultaten beschikbaar.
Op basis van het projectverloop tot nu toe verwacht ik dat het nieuwe proces op het vlak van patiënttevredenheid en kwaliteit een goed resultaat zal behalen. Rond medewerkerstevredenheid en efficiëntie bestaan er uitdagingen rond het verzilveren van de business case en wijzigingen in taken en functies.
Belangrijke aandachtspunten voor het vervolg van dit project en een eventuele opschaling daarvan zijn een betere integratie van informatie-uitwisseling tussen ZIS/EPD enerzijds en Medify anderzijds, verbeteren van de verandercapaciteit van de organisatie en het ontwikkelen van een efficiënte beheerstructuur voor de ontwikkelde oplossing.
Original languageDutch
Supervisors/Advisors
  • Dijkman, Remco M., Supervisor
  • van der Woude, Peter-Jan, External supervisor, External person
  • Feenstra, Nico, External supervisor, External person
Award date30 Sep 2019
Place of PublicationEindhoven
Publisher
Publication statusPublished - 30 Sep 2019

Bibliographical note

PDEng thesis

Cite this