Derdelijns verloskundige zorg: doelstellingen van het 'Planningsbesluit bijzondere perinatologische zorg' uit 2001 nog niet gehaald

J. Eyck, van, K.W.M. Bloemenkamp, A.C. Bolte, J.J. Duvekot, M.P. Heringa, F.K. Lotgering, S.G. Oei, J.P.M. Offermans, A.H.P. Schaap, K.M. Sollie-Szarynska

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

6 Citations (Scopus)

Abstract

Doel. Vergelijken van de actuele ontwikkelingen in de derdelijns perinatale zorg met de doelstellingen in het ‘Planningsbesluit bijzondere perinatologische zorg’ uit 2001 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Opzet. Beschrijvend, retrospectief. Methode. Gegevens over derdelijns verloskundige zorg, overplaatsing of weigering van vrouwen met een ernstig bedreigde zwangerschap en de personele formatie van obstetrische ‘high care’(OHC)-afdelingen in 2006 werden vergeleken met streefgetallen in het planningsbesluit en in een rapport van de Gezondheidsraad uit 2000. Parameters voor de zorgproductie waren het aantal opnamen, het aantal OHC-bedden en het aantal operationele bedden op neonatale intensivecare-units (NICU’s). Resultaten. In 2006 waren 128 van de beoogde 250 bedden voor OHC gerealiseerd. De bezettingsgraad was 94%, terwijl de norm 80% was. Ook werden 312 zwangeren overgeplaatst wegens tekort aan opnamecapaciteit. De personele omvang lag beduidend lager dan de streefgetallen, zowel voor artsen als verpleegkundigen. Wel zijn opleidingen tot obstetrische perinatoloog en OHC-verpleegkundige tot stand gekomen. Conclusie. Het beoogde aantal bedden voor derdelijns verloskundige zorg en de bijbehorende personele formatie zijn nog niet gerealiseerd. Het aantal overplaatsingen is daardoor nog steeds te groot. De financiering van OHC-afdelingen is niet afgestemd op de complexiteit van de derdelijns verloskundige zorg. Een strakkere regie en een adequate financieringssystematiek zijn nodig om de doelstellingen van het planningsbesluit in de komende 3 jaar alsnog te halen.
Original languageEnglish
Pages (from-to)2121-2125
Number of pages5
JournalNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume152
Issue number39
Publication statusPublished - 2008

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Derdelijns verloskundige zorg: doelstellingen van het 'Planningsbesluit bijzondere perinatologische zorg' uit 2001 nog niet gehaald'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this