Decision support system for finding patient-relevant clinical trials at Antoni van Leeuwenhoek

Lars Ootes

Research output: ThesisEngD Thesis

Abstract

Het Antoni van Leeuwenhoek is een innovatieve oncologische zorginstelling. De prioriteit is om de beste zorg voor de patiënt te leveren. Klinische studies zijn een belangrijk middel om de zorg te verbeteren. Het Antoni van Leeuwenhoek ziet daarom onderzoek als een belangrijk onderdeel van hun missie. Om deel te kunnen nemen aan een klinische studie dienen de kenmerken van de patiënt, zoals bijvoorbeeld de diagnose, overeen te komen met de criteria van de klinische studies. In het Antoni van Leeuwenhoek lopen per jaar gemiddeld 450 klinische studies. Door het veelvoud aan klinische studies is het voor de behandelaar een uitdaging om geschikte klinische studies voor een patiënt te vinden. Het project heeft als doel om de inclusie van patiënten in klinische studies te verhogen met beslissingsondersteuning in het EPD.
Als resultaat is afgesproken om een prototype te ontwikkelen met de hoofd-hals tumorwerkgroep. Het prototype moet het mogelijk maken om in het EPD geschikte klinische studies bij een patiënt te vinden. Tijdens dit project lag de focus op de klinische studies die relevant zijn voor de hoofd-hals tumorwerkgroep, maar het prototype is ook ontworpen met het oog op schaalbaarheid naar andere tumorwerkgroepen. Vanuit de tumorwerkgroep, de informatiebeveiliging, de wetgeving van de medische software en architectuurprincipes zijn de eisen voor het prototype aangedragen. Om tot een oplossing te komen is de huidige situatie beschouwd. Hierbij is gekeken naar context van klinische studies in de zorginstelling en bestaande beslissingsondersteuningssystemen die gebruikt kunnen worden. Tenslotte is een informatieanalyse uitgevoerd op de criteria van de hoofd-hals klinische studies en welke informatie gestructureerd of gecodeerd in het EPD voorkomt.
De resultaten van de analyse zijn meegenomen als input in de gemaakte ontwerpkeuzes. Met als resultaat een interne webapplicatie als prototype. De informatie van de klinische studies worden dagelijks verkregen via een indirecte koppeling met het interne informatiesysteem voor klinische studies. Bij de klinische studies kunnen de studiecriteria in een gespecificeerd formaat worden ingevoerd. De patiëntgegevens worden verstuurd vanuit het EPD in hetzelfde gespecificeerde formaat. De beslissingsondersteuning is aan te roepen vanuit het EPD, waarna de geschikte klinische studies aan de gebruiker worden gepresenteerd. Om een match te maken tussen de patiëntgegevens en de studiecriteria wordt gebruik gemaakt van de hiërarchische structuur van SNOMED. De web integratie in het EPD maakt het mogelijk om de onderbouwingen te bekijken.
De bruikbaarheid van het prototype is getoetst met artsen van de tumorwerkgroep. Ook is gekeken naar de gebruiksvriendelijkheid in het invoeren van de criteria van de klinische studies. Uit deze verificaties zijn extra gebruikerseisen gekomen waarmee het prototype is verbeterd. Om in de toekomst tot een validatie te komen dienen eerst de belangrijkste hoofd-hals klinische studies te worden ingevoerd. Vervolgens kan de integratie in het EPD verbeterd worden. Dit kan binnenin de formulieren in het zorgpad waar inclusie van belang is: de eerste afspraak, het MDO en de follow-up. Het prototype is flexibel ontworpen waardoor gaandeweg meer gegevens vanuit het EPD verstuurd kunnen worden.
Het prototype kan zonder veel aanpassingen opgeschaald worden naar de andere tumorwerkgroepen. Het ontwerp kan ook hergebruikt worden voor andere beslissingsondersteuningsinitiatieven. Als bijkomend effect worden de voordelen van het standaardiseren en het coderen van patiëntgegevens inzichtelijk voor de tumorwerkgroep.
Original languageEnglish
Supervisors/Advisors
  • Volkert, Pim, Supervisor
  • Verbeek, A.A.M. (Xander), External supervisor
Award date4 Sept 2020
Place of PublicationEindhoven
Publisher
Publication statusPublished - 18 Dec 2020

Bibliographical note

PdEng thesis. - Confidential

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Decision support system for finding patient-relevant clinical trials at Antoni van Leeuwenhoek'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this