Dealing with disbelief

L.C.J. Luxemburg, van

Research output: Book/ReportInaugural/farewell speechAcademic

180 Downloads (Pure)

Abstract

Het opereren in het werkveld van Architectural Acoustics is uitdagend. De akoesticus krijgt te maken met architectonisch ontwerpers die de grenzen opzoeken van wat mogelijk is. Hij wordt daarbij uitgedaagd zijn grenzen te verleggen en ‘out of the box’ te denken, maar tegelijkertijd binnen financiële en functionele kaders te blijven. Wat het vakgebied zo interessant maakt, is dat akoestici moeten leren luisteren en communiceren met ontwerpers, opdrachtgevers en gebruikers, die elk hun eigen taal spreken en hun eigen definities hebben. Het beoordelen van de akoestische kwaliteit is per definitie uitermate subjectief. In grote complexe projecten worden akoestici steeds vaker geconfronteerd met deskundigen, ingehuurd door de opdrachtgever of gebruiker, die hun werk controleren. Akoestici moeten alle opties en risico’s op tafel leggen en hun verantwoording nemen, terwijl er vervolgens openlijk aan het resultaat kan worden getwijfeld. Het opereren in dit speelveld maakt dat overtuiging en vertrouwen voor de akoesticus steeds belangrijker worden.
Original languageEnglish
Place of PublicationEindhoven
PublisherTechnische Universiteit Eindhoven
Number of pages26
ISBN (Print)978-90-386-2530-0
Publication statusPublished - 2011

Bibliographical note

Intreerede uitgesproken op 1 juli 2011 aan de Technische Universiteit Eindhoven

Cite this