De waarde van de stad: borging van de gebiedskwaliteit op het Zuidasdok

M. Jansen Klomp

Research output: ThesisEngD Thesis

11 Downloads (Pure)

Abstract

Momenteel overwegen de Rabobank en Rabo Bouwfonds om te participeren in de Zuidas Onderneming. Het rendement op de investering is afhankelijk van de toekomstige vastgoedwaarde van het Zuidasdok. Succesvolle integrale projecten kunnen een meerwaarde van 30 procent genereren. Het doel van dit onderzoek is dan ook om een model te ontwikkelen waarmee men integrale gebiedskwaliteit kan realiseren en continueren om daarmee de waardestijging op de Zuidas te bevorderen. De Zuidas moet een levendige stadskern worden, een toplocatie voor wonen en werken. Met de huidige organisatieplannen kan deze ambitie op het Zuidasdok niet worden geborgd. Het resultaat zal te vergelijken zijn met de huidige situatie op de Zuidas, een onaantrekkelijk verblijfsplaats met een gebrek aan publieke functies. Om de ambitie van de Zuidas waar te maken, moet op een andere manier worden nagedacht over gebiedsontwikkeling. De waarde van het gebied wordt bepaald door de mate waarin de kwaliteit aansluit bij de behoefte van de gebruikers. De kwaliteit wordt bepaald aan de hand van beslissingsfactoren. De beslissingsfactoren bestaan uit fysieke factoren, zoals de infrastructuur en de gebouweigenschappen, maar ook factoren zoals imago, sociale omgevingskenmerken en kwaliteit van de leefomgeving. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat beslissingsfactoren de bestuurbare 'driving forces' achter waardeontwikkeling zijn.
Original languageDutch
Award date1 Jan 2007
Place of PublicationEindhoven
Publisher
Print ISBNs978-90-444-0734-1
Publication statusPublished - 2007

Bibliographical note

Eindverslag Bedrijfsopdracht ADMS

Cite this