De toepassing van een botsings-stralingsmodel op het plasma van een argonionlaser

B. van der Sijde, B.F.M. Pots

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

In deze bijdrage wordt de toepassing besproken van een zogenoemd botsings-stralingsmodel uit de plasmafysica op een gasontladingstype dat geschikt is om te gebruiken als argonionla~ser. Een van de voorwaarden voor bet ontstaan van laserwerking is dat in een atomair energiesysteem een inversie in de bezetting van de niveaus van een stralende overgang
optreedt. Deze inversie wordt veroorzaakt door een samenspel van botsings- en stralingsprocessen. In een botsings-stralingsmodel worden deze processen die in bet plasma optreden, in rekening gebracbt om tot een zo goed mogelijke voorspelling te komen van de bezetting van de energieniveaus van bet desbetreffende atomaire systeem en van bet optreden van eventuele inversie. Het blijkt dat bet mogelijk is tot op een factor 3 overeenstemming te bereiken tussen de modeluitkomsten en die welke verkregen zijn uit experimenten met een boogontlading met
een bolle kathode. Ook de inversie van de betreffende niveaus die betrokken zijn bij laserwerking, komt zowel in bet ·model als in bet experiment tot uiting. Er blijft daarnaast nog een aantal interessante problemen liggen die om een verdere oplossing vragen.
Original languageDutch
Pages (from-to)174-178
Number of pages5
JournalNederlands Tijdschrift voor Natuurkunde. A
Volume43
Issue number4
Publication statusPublished - 1977

Cite this