De rol van organisationele rechtvaardigheid in het fusieproces

H. Mierlo, van, C.G. Rutte

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

2 Downloads (Pure)

Abstract

Dit onderzoek is een van de weinige dat ingaat op de psychologische aspecten van het fusieproces. Meer specifiek is dit het eerste onderzoek dat de rol bestudeert van organisatione/e rechtvaardigheid tijdens de fusie van de Human Resources afdelingen van twee grote multinationals. Hiertoe werd gekeken naar de reIatie tussen organisationele rechtvaardigheid en werktevredenheid en betrokkenheid bij de organisatie, waarbij organisationele rechtvaardigheid werd onderverdeeld in procedurele en distributieve rechtvaardigheid. De resultaten van een vragenlijstonderzoek dat werd uitgevoerd op de gefuseerde Human Resources afdeling lieten zien dat zowel de procedurele als de distributieve rechtvaardigheid van het fusieproces een significant positieve relatie met organisatiebetrokkenheid en werktevredenheid vertonen, waarbij de eerste een betere voorspeller is van betrokkenheid bii de organisatie, terwijl de tweede een betere voorspeller is van werktevredenheid. De theoretische en praktische implicaties van deze bevindingen worden bediscussieerd en er worden suggesties gedaan voor vervolgonderzoek.
Original languageDutch
Pages (from-to)330-342
Number of pages13
JournalTijdschrift voor Arbeidsvraagstukken
Volume15
Issue number4
Publication statusPublished - 1999

Cite this