De risico's van data recovery voor overheid en gebruikers

B.J. Koops, Huub Jong

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

Wie lets versleutelt, maakt het onleesbaar. Alleen wie de juiste sleutel heeft, kan de gegevens weer ontsleutelen. Dat maakt een versleuteld bestand voor derden onleesbaar, maar ook voor de rechtmatige ontsleutelaar als hij zijn sleutel kwijt is. Er zijn (tenminste) twee partijen die een rechtmatig belang hebben bij de mogelijkheid te ontsleutelen bij ontstentenis van de decryptiesleutel: de overheid (voor de opsporing) en degene die rechtmatig toegang heeft tot de gegevens (zoals de ontvanger, de werkgever of de curator). In dit artikel bekijken wij onder welke voorwaarden de TTP-dienst ‘data recovery’ aan dit belang tegemoet kan komen, enerzijds voor de overheid en anderzijds voor gebruikers van cryptografie. Hiermee willen we aangeven dat het om twee te onderscheiden zaken gaat, die ten onrechte vaak (vooral door overheden) op één hoop worden gegooid.
Original languageDutch
Pages (from-to)222-227
JournalComputerrecht
Volume5
Publication statusPublished - 1998

Cite this