De regisseurs van multiculturele klassen

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

2 Downloads (Pure)

Abstract

Twee artikelen over leraren in multiculturele klassen. Het eerste artikel is een verslag van een onderzoek naar het beeld dat leerlingen in multiculturele klassen van hun docenten hebben en het functioneren van de docenten zelf en hoe zij zouden willen functioneren, het zelfbeeld en ideaalbeeld. De gegevens zijn verwerkt met hulp van een model voor interpersoonlijk leraarsgedrag. Acht sectoren worden geordend via twee dimensies: een machtsdimensie (Boven-Onder) en een nabijheidsdimensie (Samen-Tegen). Na invulling komt een omgangsstijl naar voren. Geconcludeerd werd dat docenten die lesgeven aan multiculturele klassen meer regie hebben over de klas. Tegelijkertijd komen ze vriendelijker en behulpzamer over dan docenten die lesgeven aan minder diverse klassen. In het tweede artikel wordt ingegaan op een onderzoek naar de vraag wat de achterliggende oorzaak hiervan is. Tijdens lesobservaties en interviews komt ààn element steeds terug: docenten in multiculturele klassen hebben voortdurend aandacht voor het pedagogisch klimaat in hun groep
Original languageEnglish
Pages (from-to)14-16
JournalVan twaalf tot achttien
Volume2005
Issue number7
Publication statusPublished - 2005

Fingerprint Dive into the research topics of 'De regisseurs van multiculturele klassen'. Together they form a unique fingerprint.

  • Cite this