De praktische meerwaarde van tools voor levenscyclusanalyse

E. de Vreede, W. Zeiler

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

1 Downloads (Pure)

Abstract

In de gebouwde omgeving ligt een groot potentieel voor energiebesparing en reducering van milieubelasting. Dit geldt niet alleen voor het bouwen zelf, maar vooral voor de gebruiksfase van woningen en gebouwen. Er wordt gestreefd naar een lage energiebehoefte met een zo groot mogelijke inzet van duurzame bronnen. Op langere termijn is de focus gericht op energieneutraal bouwen. Hiervoor is de levenscyclusanalyse of life cycle assessment (LCA) in het leven geroepen, om te bouwen met minder milieubelasting. Bij deze analysemethode worden verschillende milieuvervuilingen die een gebouwen/of installatie uitstoot in kaart gebracht. Een aantal voorbeelden hiervan zijn; broeikaseffect, vermesting, aantasting ozonlaag en verzuring. Door tijdens of na een analyse alternatieven te bepalen kan er een minder milieubelastend gebouw worden ontworpen. Binnen Kropman is onderzocht welke methode van LCA berekening, SimaPro of Eco Quantum, het meest geschikt is. Beide methoden worden naast elkaar gezet.
Original languageDutch
Pages (from-to)863-873
Number of pages8
JournalVV : verwarming en ventilatie
Volume59
Issue number11
Publication statusPublished - 2002

Cite this