De mening van burgers over het waterstoftankstation in Arnhem: Excellent of onbekend?

Translated title of the contribution: The opinion of citizens about the hydrogen fuel station in Arnhem: Excellent or unknown?

N.M.A. Huijts, E.J.E. Molin, B. van Wee

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionAcademic

18 Downloads (Pure)

Abstract

Om het mogelijk te maken dat een aanzienlijk deel van het autopark op waterstof zal gaan rijden, zoals een visie voor 2050 opgesteld door ECN voorspelt, is het nodig om een netwerk van tankstations te plaatsen. De steun van burgers is nodig om de nodige subsidies daarvoor te kunnen geven en om de tankstations te kunnen plaatsen in de omgeving van de burger. Dit paper bespreekt een onderzoek naar de bekendheid, kennis, mening en informatiebehoefte van burgers die wonen rond het eerste publiek
toegankelijke waterstoftankstation in Nederland, geopend in de Arnhem op 3 December 2010.

Rond de opening van het tankstation vonden we een vrij stabiele bekendheid, kennis en mening. Het percentage mensen dat iets in de media had gezien nam wel toe na de opening en de informatiebehoefte nam af.

De algemene bekendheid met het waterstoftankstation in Arnhem en het kennisniveau was laag. Mensen gaven vaak aan te weinig te weten om een mening te vormen en dat hun mening nog kan veranderen. Mensen die een mening hadden, hadden vaker een positieve mening dan een negatieve mening over het waterstof in Arnhem en waterstoftankstations in het algemeen.

Mannen en mensen die iets over het waterstoftankstation in media hadden gezien hadden meer kennis dan vrouwen en mensen die niet iets in de media hadden gezien. Deze bevindingen gelden zowel voor kennis gemeten met een kennistest, genaamd ‘objectieve kennis’ als voor het kennisniveau ingeschat door de respondenten zelf, genaamd ‘subjectieve kennis’.

Mensen met meer kennis waren positiever over het waterstoftankstation in Arnhem en waterstoftankstations in het algemeen. Dit effect vonden we echter alleen na de opening van het waterstoftankstation. We concluderen dat aangezien kennis waarschijnlijk leidt tot een positievere mening, het mogelijk is dat in de toekomst de mening van omwonenden rond een tankstation nog positiever zal zijn. Dit hangt natuurlijk af van het type kennis.

Voor de opening bleek dat mensen die verder weg wonen positiever te zijn over het tankstation dan mensen die dichter bij wonen. Dit effect vonden we niet na de opening. Waarschijnlijk is afstand een kritieke factor voor de acceptatie van waterstoftankstations. Voor de opening hadden mensen met een hoger objectief kennisniveau een grotere behoefte aan informatie. Dit leidt tot de conclusie dat mensen met een lager kennisniveau, die mogelijk minder positief zijn over het waterstoftankstation, mogelijk moeilijker te bereiken zijn met informatie. Na de opening vonden we geen significante voorspellers van informatiebehoefte.
Translated title of the contributionThe opinion of citizens about the hydrogen fuel station in Arnhem: Excellent or unknown?
Original languageDutch
Title of host publicationColloquium Vervoersplanologisch Speurwerk
Publication statusPublished - 25 Nov 2011
Externally publishedYes
Event2011 Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk (CVS 2011)
- Congrescentrum Elzenveld, Antwerpen, Belgium
Duration: 24 Nov 201125 Nov 2011
https://www.cvs-congres.nl/cvs-vorige-jaren/cvs-2011

Conference

Conference2011 Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk (CVS 2011)
Abbreviated titleCVS 2011
Country/TerritoryBelgium
CityAntwerpen
Period24/11/1125/11/11
Internet address

Fingerprint

Dive into the research topics of 'The opinion of citizens about the hydrogen fuel station in Arnhem: Excellent or unknown?'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this