De identiteit van bedrijfskunde

Th.A. Beek, van

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Abstract

Toekomstig beslissen en handelen vereist van de moderne manager niet alleen kennis, inzicht en kunde van de afzonderlijke bedrijfskundige disciplines, maar vooral ook van de onderlinge invloedenlsamenhangen tussen die disciplines. Beslissingen in een van de disciplines heeft altijd consequenties voor één of meer andere disciplines. Een inte grale kijk op de problemen legt deze invloeden bloot. Het onderwijs en onderzoek in de bedrijfskunde zal hiermee terdege rekening moeten houden. Het gaat er immers om kennis te brengen en te vermeerderen voor het ontwerpenlontwikkelenlverbeteren van organisaties die diensten en produkten voortbrengen. Het gaat om een organisatie in haar geheel en niet alleen om het economisch handelen van individuen in hun functie binnen die organisaties, zoals bij bedrijfseconomie aan de orde is. De grote uitdaging voor de bedrijfskunde is het inspelen op deze andere manier van denken en organise ren. Dit houdt een andere inrichting in van de bedrijfskundige opleiding. Teveel wordt flu nog door de diverse disciplinaire brillen naar die ene werkelijkheid gekeken.
Original languageEnglish
Title of host publicationBedrijfskundige uitdagingen en de manager van nu
EditorsC. Dam, van, T.A. Beek, van
Place of PublicationDeventer
PublisherKluwer Bedrijfswetenschappen
Pages199-200
Number of pages260
ISBN (Print)90-267-2245-1
Publication statusPublished - 1996

Fingerprint

Dive into the research topics of 'De identiteit van bedrijfskunde'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this