De hondeteek Rhipicephalus sanguineus Latreille 1806 in Nederland, een analyse van de tot nu toe bekende 'importgevallen' en het veterinaire en medische belang

A.F.M. Garben, B.T. Bosman, J.E.M.H. Bronswijk, van

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

7 Citations (Scopus)

Abstract

De laatste 5 jaar zijn 18 gevallen van het optreden van Rhipicephalus sanguineus in Nederland gesignaleerd, waarvan 6 gevallen in de eerste 7 maanden van 1979. In 4 gevallen bleek de bron zich in ons land te bevinden. Meerdere importgevallen van babesiosis bij de hond werden gerapporteerd. Sommige gevallen zouden met R. sanguineus gecorreleerd kunnen zijn geweest. Deze teek handhaaft zich in Nederlandse woningen en met de vorming van reservoirs voor fièvre boutonneuse en honden babesiosis moet rekening worden gehouden. In het artikel wordt ingegaan op bestrijding (in huis) en therapie. Eighteen cases of infestation with Rhipicephalus sanguineus were reported during the past five years. Of the cases, six were observed during the first seven months of 1979. Of all infestations, four originated from sources within the territory of the Netherlands. Several cases of infestation with canine babesiosis were reported. There could have been a relationship between some of these cases and infestation with R. sanguineus. Populations of this tick can survive and develop in Dutch homes. Forming reservoirs of boutonneuse fever and canine babesiosis would appear to be possible.
Original languageDutch
Pages (from-to)192-203
Number of pages12
JournalTijdschrift voor Diergeneeskunde
Volume105
Issue number5
Publication statusPublished - 1980
Externally publishedYes

Cite this