De grenzen van het Nederlandse onderwijsonderzoek?

W.M.G. Jochems, P.A. Kirschner

  Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

  Abstract

  De 'keynote speakers' van de Onderwijsresearchdagen 2003 hebben vanuit verschillende invalshoeken de beperkte impact van onderwijsresearch op de onderwijspraktijk aan de orde gesteld. Dit sluit min of meer aan bij wat ook al door onder meer de minister van OCenW en de Onderwijsraad is verwoord. In het verlengde van het thema van de ORD 2003 wordt nader ingegaan op de relatie onderzoek - praktijk, in het bijzonder de beperkte impact van onderzoek. Tevens worden de bijdragen in dit nummer vanuit dit perspectief beschouwd. Geconcludeerd wordt dat onderwijsonderzoekers er niet aan ontkomen de onderwijspraktijk meer op de voorgrond te plaatsen.
  Original languageEnglish
  Pages (from-to)497-505
  JournalPedagogische Studiën
  Volume6
  Publication statusPublished - 2003

  Fingerprint

  Dive into the research topics of 'De grenzen van het Nederlandse onderwijsonderzoek?'. Together they form a unique fingerprint.

  Cite this