De gevolgen van logistieke ondernemerskeuzen voor de functie, inrichting en besturing van distributiecentra

M.J. Ploos van Amstel, T.M. Verduijn

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

3 Downloads (Pure)

Abstract

Recente ontwikkelingen en trends zijn voor veel ondernemingen aanleiding geweest om hun logistieke strategieen te heroverwegen. Toenemende klantenei sen, de verbreding van assortimenten, kortere produktlevenscycli, een stijgend aandeel van logistieke kosten, grotere mogelijkheden door de toepassing van informatietechnologie en de mondialisering van de markt hebben voor nieuwe kansen en bedreigingen in de logistiek gezorgd. Ondernemingen hebben hun logistieke strategie aangepast, waardoor een aantal aspecten is veranderd, zoals de functie van distributiecentra, het soort activitei ten en het volume van activiteiten binnen het distributiecentrum. Veranderingen in de eisen met betrekking tot Ievertijd, grootte en frequentie van bestellingen, flexibiliteit, handling- en opslagcapaciteit en niet-traditionele warehouse-functies, zoals assemblage en value added logistics, hebben gevolgen voor het ontwerp van distributiecentra en de keuze van hulpmiddelen, opsiag- en verzamelstrategieen.
Original languageEnglish
Title of host publicationPraktijkboek magazijnen/distributiecentra
EditorsJ.P. Duiker, M.B.M. Koster, de, M.J. Ploos van Amstel
Place of PublicationDeventer
PublisherKluwer
Pages1.3-1/21
Publication statusPublished - 1996

Fingerprint

Dive into the research topics of 'De gevolgen van logistieke ondernemerskeuzen voor de functie, inrichting en besturing van distributiecentra'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this