De betekenis en functie van een hogeschoolbreed intentioneel curriculum op de ontwikkeling van faculteitsspecifieke honoursprogramma’s

M. Enthoven, R. Oostdam, B. Devilee, E. Winter, J.J. Doppenberg, D. Griffioen

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

  78 Downloads (Pure)

  Abstract

  Binnen de verschillende faculteiten van de Hogeschool van Amsterdam zijn excellentietrajecten ontwikkeld en geïmplementeerd. Een centraal ontwikkeld intentioneel curriculum voor excellentie fungeerde daarbij als referentiekader voor ontwikkelaars bij het maken van keuzes omtrent vorm en inhoud. In het monitoronderzoek waarvan in dit artikel verslag wordt gedaan zijn de geschreven curricula van 30 honoursprogramma’s geanalyseerd met als doel aanbevelingen te doen voor het aanpassen van het intentionele curriculum. De volgende onderzoeksvraag stond centraal: In welke mate en op welke aspecten is het instellingsbrede intentionele curriculum terug te vinden in de uitwerking van specifieke excellentieprogramma’s bij de verschillende opleidingen?
  Original languageDutch
  Pages (from-to)22-40
  Number of pages19
  JournalTijdschrift voor Hoger Onderwijs
  Volume34
  Issue number3
  Publication statusPublished - 2016

  Cite this