De AVI, ook voor huishoudelijk afval

T. Martin, G. Verkerk

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

Natuur en milieu is als contextgebied opgenomen in de eindexamenprogramma’S van de natuurwetenschappelijke vakken in de Tweede Fase. Bovendien bieden informatie vaardigheden en onderzoeksvaardigheden aanknopingspun ten voor activiteiten rond natuur en milieu-educatie. Door ons is een verkenning uitgevoerd in hoeverre fysisch-techni sche onderwerpen te vinden zijn in ‘de weg van het huishou delijk afval’ (lit.1). In dit artikel besteden we vooral aan dacht aan de afvalverbrandingsinstal latie (AVI).
Original languageDutch
Pages (from-to)475-477
Number of pages3
JournalNVOX : Tijdschrift voor Natuurwetenschap op School
Volume24
Issue number9
Publication statusPublished - 1999

Cite this