Dashboard medische technologie: proactiviteit stimuleren en informative inzichtelijk maken

N.T. Kruis

  Research output: ThesisEngD Thesis

  739 Downloads (Pure)

  Abstract

  Om kwaliteit en veiligheid te waarborgen hebben leidinggevende en medewerkers van zorgafdelingen behoefte aan informatie over het gebruik van medische technologie. Dit past bij de trend in Rijnstate waarin verantwoordelijkheden zo dicht mogelijk bij de werkvloer worden neergelegd maar deze informatiebehoefte is er ook bij de afdelingen die traditioneel verantwoordelijk zijn voor het beheer en beleid rond medische apparatuur. De komst van het Convenant ‘Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis’ [1, 2] heeft die behoefte alleen maar versterkt.
  Dit vormde de achtergrond voor de ontwerpopdracht om een valide dashboard te ontwikkelen en implementeren voor medische apparatuur dat bijdraagt aan procesverbetering, ondersteund bij het maken van gebruik en vervangingkeuzes, en een proactiviteit stimuleert. Doormiddel van het opzetten van een uitgebreide projectorganisatie werd er draagvlak en noodzaak gecreëerd. Meerdere audits en interviews brachten de informatiebehoefte in kaart en aan de hand van een sprint methodiek werd het dashboard samen met gebruikers ontworpen. Een gebruiksonderzoek bracht de tevredenheid en het gebruik van het dashboard in beeld en een validatie bevestigde de betrouwbaarheid van het dashboard.
  De informatiebehoefte was in te delen in twee groepen: informatie m.b.t. kwaliteit, veiligheid en inzetbaarheid, en informatie m.b.t. budgettering. Er is gekozen om de eerste focus voor het inrichten van het dashboard bij kwaliteit, veiligheid en inzetbaarheid te leggen en het pakket van eisen op de haalbare eisen te richten. Dit ontwerpproject heeft verschillende veranderingen in gang gezet en steeds meer medewerkers gebruiken het dashboard als kwaliteitsborging en informatiebron. Met de overgang van een projectstatus naar beheersituatie is doorontwikkeling van het dashboard gewaarborgd, en heeft het ziekenhuis een duurzame tool die medewerkers in staat stelt op een proactieve manier veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis te waarborgen.
  Original languageDutch
  Supervisors/Advisors
  • Lansbergen, Michaël D.I., Supervisor
  • Emmer, M., External supervisor
  Award date31 Jan 2018
  Place of PublicationEindhoven
  Publisher
  Publication statusPublished - 31 Jan 2018

  Bibliographical note

  PDEng thesis.

  Cite this