Cultuurhistorische verkenning Laplace, voormalig rekencentrum, transitorium afdeling wiskunde TH Eindhoven

B.J.F. Colenbrander, Jean-Paul Baeten, B.A.H.L. van Kaathoven

Research output: Book/ReportReportAcademic

166 Downloads (Pure)

Abstract

Dit rapport is het resultaat van het in opdracht van de TU/e verrichte onderzoek naar de cultuur- en bouwhistorische waarden van het voormalige Transitorium-Rekencentrum, nu Laplace, onderdeel van de campus van de Technische Universiteit Eindhoven. Het gebouw is ontworpen door projectarchitecten J.L.C. Choisy en T.P. van der Zanden van Van Embden Choisy Roorda van Eysinga Smelt Wittermans Architecten en Stedebouwkundigen NV (vanaf 1969 OD 205) en stamt uit de tweede bouwfase van de TU/e campus, die een uitbreiding in noordoostelijke richting behelsde (1965-1974). Het Rekencentrum was het eerst gerealiseerde gebouw van het beoogde tweede centrum van de campus. Het huisvestte tot 1998 de centrale computerafdeling van de TH en, tot 1980, enkele vakgroepen van de onderafdeling Wiskunde. In 1998 verloor het gebouw door technologische ontwikkelingen zijn oorspronkelijke functie. Na een ingrijpende renovatie van de begane grond werden er verschillende diensten en organisaties van binnen en buiten de universiteit gehuisvest en vanaf 2014 (tot 2019) de afdeling Industrial Design. In de nabije toekomst krijgt het weer een onderwijsfunctie voor de TU, hoewel het volgens het Masterplan TU/e Science Park net buiten de compacte campus ligt, in een voor wonen bestemd gebied. Dit rapport bevat de ontstaansgeschiedenis, beschrijving en waardestelling van het voormalige Rekencentrum.
Original languageDutch
Place of PublicationEindhoven
PublisherTechnische Universiteit Eindhoven
Number of pages130
Publication statusPublished - 20 Dec 2018

Cite this