Cliëntportaal : online inzage bevordert eigen regie

P.J.J. Janssen - Peters

Research output: ThesisEngD Thesis

Abstract

GGzE wil de beste mensgerichte zorg leveren aan mensen met bijzondere psychiatrische problemen en heeft als motto “GGzE laat mensen groeien!”. GGzE zorgt voor een helende, gastvrije en veilige behandelomgeving en investeert in een gezonde organisatie en gemotiveerde medewerkers. Voor de opvang en het herstel van kwetsbare burgers is de samenwerking met ketenpartners van groot belang.
Betere zorg, helende omgeving en gezonde organisatie zijn ook de pijlers van Planetree, waarvan GGzE in 2017 een bronzen certificaat heeft behaald met het uitzicht om in 2018 goud te halen.
Het behouden van de eigen regie van cliënt is een belangrijk speerpunt voor GGzE en past binnen het Planetree concept dat staat voor het kunnen maken van je eigen beslissingen door meer controle en beter inzicht in je eigen gegevens.
Cliënt voert die regie uit via portalen waarmee cliënt toegang heeft tot alle vormen van zorg die voor hem of haar relevant zijn. Een cliëntportaal is daarvoor de basis of misschien ook wel een randvoorwaarde.
Dit project heeft uiteindelijk als doel het bepalen van de leverancier die het cliëntportaal met als eerste functionaliteit het inzien van documenten en de afspraken mag gaan bouwen. De daadwerkelijke inrichting, implementatie en uitbreiding van functionaliteiten, zoals maken en verzetten/annuleren van afspraken, online aanvragen van herhaalrecepten, digitaal ondertekenen van de zorgovereenkomst viel, vanwege tijdsdruk, niet binnen de scope van dit project.
In dit document wordt beschreven hoe het proces is verlopen dat uiteindelijk heeft geleid tot de keuze van de leverancier.
Allereerst wordt ingegaan op het tot stand komen van het project. Van belang voor GGzE is het in een vroeg stadium betrekken van eindgebruikers in projecten als deze. Cliënten, naasten en behandelaren maken dan ook deel uit van de project- en klankbordgroep.
Daarna worden de opgeleverde producten binnen het project beschreven, zoals het programma van eisen. Voor het opstellen van het programma van eisen is gekozen voor een inkoopmethode, waarbij op hoofdlijnen wordt aangegeven wat van de applicatie verwacht wordt, Prestatie inkoop. Bij Prestatie inkoop wordt veel meer uitgegaan van het gegeven dat de leverancier de expert is, is gericht op het minimaliseren van de risico’s en een selectie vindt plaats op basis van bewijs van kunnen. Dit betekent dat meer tijd en energie uitgaat aan het aangaan van de dialoog (gesprekken, demo’s, bezoeken) dan aan het opstellen van het programma van eisen. Om uiteindelijk tot een keuze van de leverancier te komen, is gebruik gemaakt van een, zelf ontwikkelde, keuzematrix voor een zo objectieve mogelijke beoordeling.
Daarnaast is in procesontwerp per stap uitgewerkt welke informatie nodig is, uit welk systeem de informatie moet worden opgehaald en of daar een koppeling voor noodzakelijk is. Tevens is al een eerste aanzet gedaan om het beoogde cliëntportaal in te bedden in de huidige ICT architectuur van GGzE.
Original languageDutch
Supervisors/Advisors
  • Boon, J.G. (Hans), Supervisor
  • Kanters, Dirk, External supervisor, External person
  • Hendrickx, Joris, External supervisor, External person
Award date2 Nov 2018
Place of PublicationEindhoven
Publisher
Publication statusPublished - 2 Nov 2018

Bibliographical note

PDEng thesis confidential up to 31-12-2019

Cite this