Business process re-design: richtingen voor nieuw onderzoek

R.J. Kusters, F.M. Eijnatten, van, H.P.G. Ooijen, van

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

2 Downloads (Pure)

Abstract

Business Process Redesign (BPR), het met behulp van informatietechnologie radicaal herontwerpen van de totale organisatie, staat de Iaatste jaren meer en meer in de belangstelling. Hoewel de onderliggende ideeën niet nieuw zijn, experimenteren steeds meer bedrijven met deze vorm van integrale organisatievernieuwing. De tijd lijkt op een of andere manier rijp voor ‘IT-enabled redesign’. De redenen van dit succes worden geïnventariseerd, het begrip BPR wordt nader omschreven, en in het verlengde daarvan worden richtingen voor nieuw onderzoek geëxploreerd. Deze in hoofdzaak opiniërende bijdrage heeft tot doel enkele kaders te schetsen. Daarbij wordt gepoogd informatietechnische, sociotechnische en beheersmatige aspecten verder te integreren. We geven onze visie op het begrip BPR, met twee doelstellingen: - Duidelijk maken dat het begrip BPR meer dan een hype is. Ons inziens kan met BPR worden ingespeeld op een duidelijke behoefte die bestaat bij het bedrijfsleven. - Aangeven dat het geen toeval is, dat zelfs de meest geciteerde literatuur op BPR-gebied niet aangeeft op welke wijze men een BPR-actie zou moeten aanpakken. Om richting te geven aan BPR, voldoet het huidige arsenaal aan methoden en tools niet. Er bestaat behoefte aan nieuw onderzoek op dit terrein. We zullen een aantal onderzoeksrichtingen aangeven.
Original languageDutch
Pages (from-to)11-17
Number of pages7
JournalBedrijfskunde : Tijdschrift voor Modern Management
Volume69
Issue number1
Publication statusPublished - 1997

Cite this