Building energy simulation and computational fluid dynamics: 1+1>2?

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionAcademic

1 Downloads (Pure)

Abstract

De toepassing van een numerieke simulatie dient vraaggestuurd te zijn. Een keuze voor een bepaalde simulatie moet in principe niet worden gemaakt omdat het zo een interessant programma is of omdat het zulke mooie plaatjes oplevert. De paper beschrijft de toepassing van verschillende wijzen van simulatie van de luchtstroming in een ruimte en een gebouw. Het meest belangrijke onderwerp hierbij is de weloverwogen keuze die gemaakt moet worden voordat een bepaald programma of een bepaalde aanpak gebruikt wordt. Ieder programma heeft immers zijn mogelijkheden en beperkingen. Om deze keuze te begeleiden wordt een procedure beschreven die dit proces kan ondersteunen. In de procedure wordt koppeling van verschillende programma´s als optie meegenomen om te komen tot betere resultaten. In het tweede gedeelte van de paper wordt vervolgens ingegaan op deze koppeling, meer specifiek op de koppeling van gebouwsimulatieprogramma’s en stromingssimulaties (CFD). Er wordt een overzicht gegeven van de randvoorwaarden en de mogelijkheden. Tot slot worden resultaten van een case study gepresenteerd die de potentie van koppeling van gebouwsimulatie en stromingssimulatie aantonen, en dan met name ook van externe koppeling. De essentie van de paper is echter dat voor een ontwerpvraag, indien op basis van een objectieve beoordeling gewenst is dat gekoppelde (stromings)simulatie wordt toegepast, "1+1" meer kan zijn dan "2". Deze paper is een compilatie van drie papers die eerder zijn gepubliceerd door de auteurs (Djuneady et al. 2003; Djuneady et al. 2004; Djuneady et al. 2005) en is gebaseerd op lopend promotieonderzoek van Ery Djunaedy bij het Center for Building and Systems TU/e – TNO. Voor meer achtergrondinformatie over het onderwerp wordt naar deze papers verwezen.
Original languageEnglish
Title of host publicationin Proc. TI - IBPSA-NVL studiedag, October 21, Technologisch Instituut KVIV, Antwerpen
EditorsJ.L.M, Hensen, M. Lain
Place of PublicationAntwerpen, Belgie
Pages53-60
Publication statusPublished - 2004
Eventconference; TI - IBPSA-NVL studiedag; 2004-04-16; 2004-04-16 -
Duration: 16 Apr 200416 Apr 2004

Conference

Conferenceconference; TI - IBPSA-NVL studiedag; 2004-04-16; 2004-04-16
Period16/04/0416/04/04
OtherTI - IBPSA-NVL studiedag

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Building energy simulation and computational fluid dynamics: 1+1>2?'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this