Branches in balans: ondernemen in de Heistraat in Helmond

B. Masseur

Research output: ThesisEngD Thesis

6 Downloads (Pure)

Abstract

De Heistraat bevindt zich in de Binnenstad te Helmond. Deze wijk is van oudsher een arbeiderswijk en de Heistraat is altijd de slagader geweest. De aanloopstraat naar het centrum met veel bedrijvigheid. In de loop der jaren zijn de wijk en de straat achteruitgegaan en is veel bedrijvigheid weggetrokken. De gemeente wil door middel van stedelijke vernieuwing de verloedering een halt toeroepen en de wijk en de straat weer een goed aanzien geven. Hiertoe is in 2002 een wijkontwikkelingsprogramma (WOP) geschreven en is een programmamanagementteam in het leven geroepen om de herstructurering ter hand te nemen. In de wijk en de straat spelen problemen als een hoge werkloosheid, laag opleidingsniveau, verschraald winkelaanbod en slecht onderhoud van panden. Dit rapport richt zich op de eenzijdige branchering in de Heistraat. De wens van de gemeente is om het huidige winkellint te vervangen door een winkelconcentratiegebied rondom het nieuw te vormen winkelplein. De branchering aldaar moet gevarieerder en wijkgericht zijn. De mensen uit de wijk kunnen hier hun dagelijkse boodschappen doen. Naast de verbetering van het ondernemerschap komen daarbij ook zaken aan de orde als het overtuigen van woningcorporaties om mee te werken aan het opkopen van leegkomende panden, inhuren van externe adviseurs over beeldplan, branchering, mogelijkheden van ondernemers, etc. Het ondernemerschap kan verbeterd worden door ondernemers te stimuleren hun panden en etalages op te knappen en door ze te stimuleren zelf indien nodig op bij- of omscholingscursussen te gaan. Over de maatregelen en de volgorde waarin deze zouden moeten worden genomen, worden in dit rapport aanbevelingen gedaan. Deze aanbevelingen worden uitgewerkt in een stappenplan waarin wordt aangegeven wie wanneer wat op welke manier moet doen. De samenhang en volgorde van stappen wordt in schema's aangegeven. De gemeente moet beginnen met de zaken waar ze zelf de regie over voert. Dat betekent onderzoeken uit laten voeren over de mogelijkheden van subsidies voor gevelverbetering, ondersteunen ondernemers, gesprekken voeren met woningcorporaties over de mogelijkheden van samenwerking en opschieten met het opstellen van een beeldkwaliteitsplan en de uitvoer van het winkelplein. Vervolgens moet geïnventariseerd worden welke ondernemers bereid zijn mee te werken aan de plannen van de gemeente. Welke ondernemers zijn bereid hun pand aan de gemeente (of een corporatie) te verkopen en welke ondernemers zijn enthousiast om hun pand met hulp van de gemeente op te knappen en/of hun eigen kennis en vaardigheden te vergroten met een bij- of omscholing? Aan de hand van deze inventarisatie kan de gemeente een voorbeeldproject uitvoeren, waardoor een groter deel van de betrokkenen vertrouwen krijgt in de hele herstructurering en enthousiast wordt om mee te doen. Tenslotte moet goed een tijdsplan in de gaten worden gehouden om alle doelstellingen te halen voor 2010. Hier zal veel inzet voor nodig zijn. De gemeente kan niet alles zelf doen, maar kan zich ook niet veroorloven toe te zien wat er gebeurt. Ze moet energie steken in het overtuigen en stimuleren van anderen en de juiste randvoorwaarden en mogelijkheden bieden om het voor die anderen aantrekkelijk te maken om mee te werken aan de plannen van de gemeente.
Original languageDutch
Award date1 Jan 2005
Place of PublicationEindhoven
Publisher
Print ISBNs90-444-0494-6
Publication statusPublished - 2005

Bibliographical note

Eindverslag Bedrijfsopdracht ADMS.

Cite this