Betononderzoek in kaart gebracht: relatief weinig studies wapening"

N.A. Braas, S.P.G. Moonen

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

34 Downloads (Pure)

Abstract

De Betonvereniging laat zich graag zien als ‘kennispartner om op te bouwen’. Ze stelt zich ten doel een verantwoord gebruik van beton te bevorderen door het genereren van kennis en het overdragen ervan aan opdrachtgevers en andere betrokkenen in het bouwproces. Op 7 juni j.l. deed ze dat op de Strategische Conferentie ‘Betononderzoek en de Praktijk’ te Papendal.Dr. Ir. Faas Moonen presenteerde daar een algemene inventarisatie de actuele situatie op het gebied van betononderzoek in Nederland. Het vormt als zodanig een vervolg op de inventarisatie uit 1991 en betreft een momentopname van betononderzoek met een openbaar karakter. Het gaat om een kwantitatief overzicht van openbaar onderzoek - vertrouwelijke studies en strategisch onderzoek ontbreken - waaraan hij geen kwalitatieve interpretaties wil verbinden. Een aantal bevindingen geven we hier weer.
Original languageDutch
Pages (from-to)9-10
JournalWapening in Beton
Volume1/2 2001
Publication statusPublished - 2001

Cite this