Beslissen met statistische selectiemethoden

P. Laan, van der

  Research output: Book/ReportReportAcademic

  106 Downloads (Pure)

  Abstract

  Voordracht gehouden op het symposium "Statistiek in de Industrie" georganiseerd door de Technische Universiteit Eindhoven, Faculteit Wiskunde en Infonnatica, op 1 juni 1990 te Eindhoven. Inleiding In de industriele periode, waarin we nu leven, worden we geconfromeerd met een stroom van veranderingen en mogelijkheden tot verandering. Een stroom zo krachtig en sterk dat het in bedrijfsleven en technologie een bijkans overheersende rol speelt of zal gaan spelen. Dit is te wijten (of te danken?) aan de verbazingwekkende expansie in schaal en omvang van veranderingsmogelijkheden. Wat de toekomst ons nog zal brengen, zullen we in het midden laten. Een Chinees spreekwoord leert ons: "Voorspellen is uiterst moeilijk, vooral met betrekking tot de toekomst". Aangezien veranderingen onze technologie en bedrijfskunde kunnen verbeteren en daarmee ons bestaan, is het zinvol om een en ander nader te beschouwen en de problemen die hierrnee samenhangen onder de loupe te nemen. In het bijzonder zullen we aandacht besteden aan beslissen met behulp van statistische selectieprocedures. Alvorens daar nader op in te gaan, zullen we in de eerstvolgende twee paragrafen enkele algemene opmerkingen maken over de informatiestroom en het beslissen.
  Original languageDutch
  Place of PublicationEindhoven
  PublisherTechnische Universiteit Eindhoven
  Number of pages13
  Publication statusPublished - 1990

  Publication series

  NameMemorandum COSOR
  Volume9014
  ISSN (Print)0926-4493

  Cite this