Atlas Nieuwe Hollandse Waterlinie

R. Brons (Editor), B.J.F. Colenbrander (Editor)

Research output: Book/ReportBook editingAcademic

Abstract

In de Atlas Nieuwe Hollandse Waterlinie is de Nieuwe Hollandse Waterlinie is cartografisch uitgewerkt aan de hand van een viertal thema's: 1. de ligging van het landschap 2. het inundatiesysteem 3. strategische stelsel 4. recente ontwikkelingen De linie openbaart zich als een wijdvertakt militair verdedigingssysteem van forten, groepsschuilplaatsen en bij oorlogsdreiging te inunderen polders. De kaarten tonen de samenhang van de linie als strategisch-landschappelijk bouwwerk. Ze laten de topografische opbouw van dit bouwwerk zien in lagen en onderdelen. De meer gedetailleerde kaarten van de forten etaleren de rijkdom aan historische plekken, landschappelijke inpassingen en inrichtingselementen. De atlas biedt bestuurders houvast en ontwerpers vrijheid. Een goed vertrekpunt voor het opnieuw op de kaart zetten van dit unieke nationale landschap. Essays plaatsen de Nieuwe Hollandse Waterlinie in een historisch perspectief. Onlangs werd de Nieuwe Hollandse Waterlinie aangewezen als Rijksmonument. De atlas is tot stand gekomen in opdracht van het Stimuleringsfonds voor Architectuur en het projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie.
Original languageDutch
Place of PublicationRotterdam
PublisherUitgeverij 010
Number of pages208
ISBN (Print)978-90-6450-712-0, 978-90-6450-608-6
Publication statusPublished - 2009

Cite this