Artefact en instrument: Computeralgebra en algebraïsche schema's

P.H.M. Drijvers, K.P.E. Gravemeijer

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

Dit artikel doet versiag van onderzoek naar het gebruik van computeralgebra by het leren van algebra. Als theoretisch kader is hierbij de zogeheten instrumentele benadering van ICT-gereedschap gebruikt. Deze theorie maakt onderscheid tussen artefact en instrument. Het instrument omvat het arte fact maar ook de mentale schema’s die de leerling ontwikkelt om het artefact efficient te kunnen gebruiken. In dergelijke mentale schema’s zijn technische en conceptuele elementen verweven. De conclusie is dat de instrumentele benadering een vruchtbaarperspectiefbiedt om de relatie tussen ICT-gebruik en leren in kaart te brengen. Wel moet nader worden onderzocht hoe deze benadering samenhangt met andere theoretische perspectieven, zoals die van het symboilseren en modelleren.
Original languageEnglish
Pages (from-to)47-68
JournalTijdschrift voor Didactiek der B-Wetenschappen
Volume21
Issue number1
Publication statusPublished - 2004

Fingerprint Dive into the research topics of 'Artefact en instrument: Computeralgebra en algebraïsche schema's'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this