ARBO-management op basis van incidentrapportage en -analyse

W. Vuuren, van, T.W. Schaaf, van der

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

In het huidige ARBO-beleid wordt slechts beperkt aandacht besteed aan het gebruik van incidentrapportage en -analyse als managementinstrument. Binnen veel bedrijven wordt het ARBO-beleid aangestuurd op basis van een periodieke inventarisatie en evaluatie van risico's op basis van een audit. De scope van deze audit strekt tevens vaak niet verder dan de technische en menselijke problemen binnen het betreffende bedrijf. In dit artikel zal de toegevoegde waarde van incidentrapportage en -analyse worden belicht aan de hand van de PRISMA methode (Prevention and Recovery Information System for Monitoring and Analysis). De PRISMA methode is gericht op een continu leerproces, waarbii in grote mate gebruik wordt gemaakt van ervaringen en participatie van de werkvloer Op deze wijze kan PRISMA dienen als belangrijke aanvulling op en validatie van de veel gebruikte inventarisatiemethodieken.
Original languageDutch
Pages (from-to)487-499
JournalGedrag en Organisatie
Volume12
Issue number6
Publication statusPublished - 1999

Cite this